Frida Brismar Pålsson

Expert lärmiljöer
Paradis Produktion

Frida är en av Sveriges mest efterfrågade processledare inom skolbyggnation. Under anförandet beskriver hon hur man med hjälp av ett pedagogiskt program kan få till den eftertraktade helheten mellan pedagogiska och sociala mål, skolans organisation och den fysiska utformningen. Genom en jämförelse mellan Arvika nya Högstadium och nya Frösåkerskolan i Östhammar, där Frida varit processledare, får vi syn på hur olika processerna kan se ut, men också vad skolornas olika designlösningar får för konsekvenser för undervisningen, schemaläggningen och lärarnas arbete.Frida är med som talare på konferensen Framtidens skol- och lärmiljöer
28 april

10:45
Utgå från behov och tänk helhet! Processen bakom framgångsrik utformning av skol- och lärmiljöer
  • Att starta med varför? Hur du utifrån din skolverksamhets behov kan påbörja en förändringsresa och utveckla nya skoloch lärmiljöer
  • Hur du får igång en skol- och lokalutveckling som sker parallelt i en och samma process
  • Så får du till en helhet mellan skolans pedagogiska och sociala vision, skolans organisaton och den fysiska miljön
  • Varje skolbyggnation är unik! Detta kan du lära utifrån en jämförelse av två nya skolor i Arvika och Östhammar