Frida Brismar Pålsson

Specialist i lärmiljöer och skolhusutvecklare
Paradis Produktion

Vad säger egentligen forskningen om klassrummet? Och hur ska det inredas? I den här presentation får vi en crash-course i de begrepp som ligger till grund för moderna lärmiljöer. Frida är en av Sveriges mest efterfrågade specialister inom lärmiljöer. Under anförandet beskriver hon, med praktiska exempel, hur olika typer av lärmiljöer kan inredas för att stödja mångfalden av såväl elever som undervisningssätt. Här får vi även en halvtidsrapport från den forskningsstudie hon just nu leder om möbleringens effekter på lärande.Frida är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

11:25
Nästa generations lärmiljöer, multimodalt lärande och polycentriska klassrum
  • Hur kan man förstå forskning och de många begrepp som lärmiljöer för med sig?
  • Vilken är egentligen nästa generations klassrum?
  • Hur ska vi tänka kring inredning och möblering av klassrummet?