Frida Johansson Kolloch

Senior Kommunikationsansvarig
ICA Sverige AB

Frida är senior kommunikationsstrateg på ICA Sverige med fokus på kommunikation mot ICA-handlare, samt även interna och externa målgrupper. Frida har med sin redaktörs- och projektledarbakgrund arbetat med kommunikationskoncept och strategier för företag och organisationer som Nordea, Swedbank, Atlas Copco och Diabetesförbundet – med målet att öka engagemang, stärka varumärken och driva mot affärsmålen.Frida är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023