Frida Jonsson

Utredare
Upplands Väsby kommun

Idrotten har en särskild uppgift att skapa sammanhang och inkludera i kommuner. Men hur skapas tillgängliga och attraktiva idrottsmiljöer som aktivt minskar hinder som står i vägen för fler att delta? Upplands Väsby kommun har satsat på utveckling av idrotten med ny fotbollshall och nya konstgräsplaner utomhus samt nytt kommunalt ridhus med stall och cafeteria. Parallellt har kommunen gjort en satsning på utveckling av nya spontanaktivitetsytor. Johanna Dermer är enhetschef idrott och fritid i Upplands Väsby kommun och Frida Jonsson är utredare i Upplands Väsby kommun. De berättar om arbetet bakom denna satsning och hur man i samverkan med föreningar och medborgare skapar tillgängliga och inkluderande idrottsmiljöer och en mångfald i anläggningsutbudet.Frida är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
27 september

13:20
Samverkan och nytänkande vid planeringen av framtidens hållbara anläggningar och ytor för idrott och fysisk aktivitet
  • Idrotts- och anläggningsutveckling utifrån behov för att skapa hållbara och jämlika idrottsmiljöer
  • Så arbetar vi med långsiktig planering för utveckling av nya idrotts- och fritidsanläggningar – från behovsanalyser med nyckeltal fram till beställning
  • Så har vi jobbat med implementering av strategin och omvandlat planerna till utveckling och byggnation av anläggningar och aktivitetsytor
  • Hur skapas en förvaltningsövergripande samverkan i kommunen vid utvecklingen av många nya idrotts- och fritidsanläggningar?
  • Hur vi har arbetat med förenings-/medborgardialoger vid framtagandet av behovsanalyser och utveckling av anläggningar?
  • Fullstor fotbollshall samt 7-spelplan utomhus, nytt ridhus med stall och cafeteria samt ny spontanaktivitetsyta för alla åldrar – så skapar vi tillgängliga mötesplatser för idrott, motion och fysisk aktivitet