Frida Krantz

Kommunarkivarie
Vetlanda kommun och Sävsjö kommun

Sedan några år tillbaka har tolv kommuner i Jönköpings län ett kommungemensamt e-arkiv. Kopplat till e-arkivet finns arbetsgruppen FREDA, där representanter från varje kommun medverkar för att hjälpas åt med leveranserna till e-arkivet. Kommunerna har olika förutsättningar när det kommer till kompetenser och resurser, så samarbetet kommunerna emellan har varit en stor vinst. Marta Blomberg och Frida Krantz arbetar tillsammans i arbetsgruppen FREDA med leveranser till det gemensamma e-arkivet. Tillsammans har de levererat information ifrån samma system där erfarenheter om problematik och lösningar har delats.Marta är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 2

10:55
Att utveckla, förvalta och samverka i ett kommungemensamt e-arkiv
  • Hur skapade vi samsyn och ett liknande arbetssätt för arkivansvariga i kommunerna kring långtidslagring av digital information
  • Så sköts drift och förvaltning från ett och samma ställe för ett billigare och enklare sätt att underhålla e-arkivet
  • Så utbyter vi erfarenheter och lösningar kring leveranser till e-arkiv mellan kommunerna