Frida Poulsen

Koordinator kommundirektörerna i Värmland
Karlstads kommun


Frida är med som moderator konferensen Nämndsekreterare 2022