Frida Poulsen

Koordinator kommundirektörerna i Värmland
Karlstads kommun


Frida är med som moderator konferensen Forum för nämndsekreterare 2023