Gabriel Montgomery

Handledare/Föreläsare
Autism- och Aspergerförbundet

Gabriel Montgomery har under många år arbetet som verksamhetspedagog i olika verksamheter. De senaste åren har han arbetat med utbildning/handledning till verksamheter som möter personer med autismspektrumtillstånd i sin verksamhet samt har utbildningar till familjer. Gabriel är också konsult till Utbildningscenter autism.Gabriel är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
28 april

15:05
Säkra och trygga boendemiljöer för alla – utformning och anpassningar av boendemiljön i LSS-boenden
  • Så kan du underlätta brister i boendemiljön genom att bättre förstå den fysiska miljöns betydelse för personer med perceptionsstörningar
  • Hur stärka brukarens självständighet och delaktighet genom att arbeta förebyggande och bygga med personens individuella behov i fokus
  • Vad händer om vi vidtar begränsningsåtgärder och hur kan vi agera istället?