Gabriella Fredriksson

Equality Diversity & Inclusion Leader
IKEA

Gabriella Fredriksson arbetar sedan två år som ledare för jämlikhet, mångfald och inklusion för IKEA i Sverige. Gabriella har drygt 20 års erfarenhet av att arbeta som jurist med mänskliga rättigheter i Sverige och i andra länder. Det har hon gjort i olika typer av organisationer inom offentlig och privat sektor samt för frivilligorganisationer såsom Rädda Barnen.Gabriella är med som talare på konferensen Employer branding & workplace experience
29 september

16:00
Så arbetar vi för att skapa förutsättningar för mångfald inom organisationen – och hur employer branding hänger ihop med dessa ambitioner
  • Varför är det viktigt för oss att arbeta med mångfald och vad är mångfald för oss?
  • Datadrivet utvecklingsarbete – så analyserar vi och strävar efter mer mångfald inom organisationen
  • Vilken roll har employer branding och hur är employer branding lösningen på våra mångfaldsambitioner?
  • Medvetenhet internt är a och o för att lyckas – så jobbar vi med att öka denna medvetenhet