Gisela Nyberg

Projektforskare
GIH

I föreläsningen möter du Gisela Nyberg som är projektforskare på Gymnastik- och Idrottshögskolan samt Karolinska Institutet. I Giselas forskning på KI studerar hon effekterna av ett program för att öka fysisk aktivitet och främja en hälsosam livsstil hos familjer. Hon har tidigare utvärderat andra program för att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor hos barn. Gisela har i samarbete med Livsmedelsverket genomfört den första nationella studien om barn och ungdomars fysiska aktivitet och stillasittande och där vi under föreläsningen får ta del av resultatet. Gisela ska även precis starta ett nytt projekt på GIH där de ska undersöka hur sambanden ser ut mellan fysisk aktivitet, stillasittande, kost och hälsosamma hjärnfunktioner bland barn och unga – och hur rörelse kan iscensättas i skolan.Gisela är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 1

09:40
Aktuell forskning vad gäller fysisk aktivitet och dess effekter på barn och ungdomar
  • Fysisk aktivitet och dess effekter på elevernas hälsa – kortsiktigt och långsiktigt
  • Sambandet mellan fysisk aktivitet, kost, sömn och hälsa
  • Hur rör sig barn och ungdomar och är det skillnad beroende på ålder, kön, socioekonomisk bakgrund och om de bor i stad eller landsbygd
  • Vad kan man göra för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga?