Gisela Nyberg

Med dr
Karolinska Institutet

I föreläsningen möter du Gisela Nyberg som är forskare på Karolinska Institutet. I Giselas nuvarande forskning studerar hon effekterna av ett program för att öka fysisk aktivitet och främja en hälsosam livsstil hos familjer. Hon har tidigare utvärderat andra program för att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor hos barn. Gisela har i samarbete med Livsmedelsverket genomfört den första nationella studien om barn och ungdomars fysiska aktivitet och stillasittande och där vi under föreläsningen får ta del av resultaten. Hur många av våra unga når rekommendationerna om fysisk aktivitet? Finns det skillnader mellan kön, ålder och socioekonomiska grupper? Studien har undersökt 3.500 barn och ungdomar i Sverige.Gisela är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 2

08.40
Ny forskning om fysisk aktivitet hos barn och unga i Sverige
  • Varför är det viktigt att röra på sig och vara aktiv hela livet?
  • Hur rör sig svenska barn och ungdomar?
  • Vad kan man göra för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga?