Göran Åbonde

Digital strateg
Metamatrix

Metamatrix är en digital byrå som tillsammans med sina kunder tar fram hållbara koncept och lösningar. Fokus är att skapa nytta för användarna och värde för verksamheten. Värdet kommer exempelvis i form av mer effektiv kommunikation eller höjd medborgarservice. Göran Åbonde är digital strateg på Metamatrix och har haft flera ledande roller inom strategiskt analytiskt webbarbetet, bland annat som innehållsansvarig på fackförbundet Unionen och var delaktig i den resa som höjde kundnöjdheten på webben från 25 till 90 procent. Pia Flodquist är även hon digital strateg och coachar organisationer och företag i digitalt förändringsarbete och strategisk planering, digital analys, optimering och förvaltning.Göran leder fördjupningspasset i samband med konferensen Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018