Göran Dahlèn

Näringslivsdirektör
Örebro kommun

Göran är civilingenjör med en bakgrund som entreprenör och företagsledare. Innan han tillträde sin tjänst som näringslivsdirektör i Örebro kommun hade han en liknande tjänst i Arboga. Under denna föreläsning får ni ta del av Örebros tillväxtresa och den starka kopplingen till platsens attraktivitet och talangattraktion.Göran är med som talare på konferensen Framtidens attraktiva näringslivskommun
Dag 1

13:30
En attraktiv kommun har ett gott näringslivsklimat!
  • Så arbetar vi för att skapa en attraktiv kommun och därmed ett gott näringslivsklimat
  • Hur kopplas vårt arbete kring skapandet av en attraktiv kommun till näringslivets kompetensförsörjning