Göran Rydeberg

Chef för arkiv och registratur
Stockholms universitet

Som medarbetare inom kommunal administration och annan offentlig förvaltning är det av stor betydelse att du är insatt i reglerna kring offentlighet och sekretess. Det krävs av dig att du ska kunna tolka och tillämpa reglerna för att registrera och hantera bedömningar av utlämnande av allmänna handlingar, inte minst vid sekretessprövningar. Under denna föreläsning får du ökade kunskaper om tillämpningen av lagstiftningen direkt kopplat till vardagliga siutationer som du som registrator möter. Göran är fil dr i historia, konsult och arkivarie med bred sakkunskap som chef, expert, projektledare och utredare främst inom den offentliga sektorn. Han har en omfattande pedagogisk erfarenhet och arbetar nu som arkivchef vid Stockholms universitet. Under anförandet får du en bred guidning kring sekretessfrågor med begäran om att ta del av information/allmänna handlingar i relation till offentlighetsprincipen och sekretess.Göran är med som talare på konferensen
Dag 1

16:05
Att hantera offentlighet och sekretess i dagens alltmer digitala samhälle
  • Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar – vad innebär detta i det nya digitala samhället?
  • Hur ska du hantera nya elektroniska format som sms, mms, och sociala medier?
  • Vad är en allmän handling och hur ska utlämnandet hanteras?
  • Hur du gör en sekretessprövning? Sekretessregler och sekretessbrytande regler
  • Ökad öppenhet och insyn för allmänheten – hur lever du upp till en rättssäker offentlighetsstruktur?
  • Offentlighetsprincipen och Dataskyddsförordningen – vad betyder det?