Göran Westerlund

Digitaliseringsansvarig/CDO
Alingsås kommun

När en organisation ska anskaffa och implementera e-underskrifter är det många frågor som behöver besvaras. Hur kan man hitta de reella behoven och vad är viktigt att tänka på för att inte riskera att stå utan svar i upphandlingen? Alingsås kommun har tagit ett helhetsgrepp kring digitaliseringen genom att implementera e-underskrifter inom en mängd områden i den kommunala administrationen vilket bidragit till att de närmar sig sin digitala målbild för en öppen, smart kommun med en effektiv och hållbar administration. En stor framgångsfaktor har varit samverkan med andra kommuner i Sambruks nätverk för e-underskrifter. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av Alingsås samlade erfarenheter av deras implementering av eID och elektroniska underskrifter och hur de genom samverkan hittat smarta genvägar i analys och implementation. Du får ta del av vad som är viktigt att tänka på för att lyckas med hela processen från upphandling till bevarande. Göran Westerlund är digitaliseringsansvarig på Alingsås kommun och har lång erfarenhet av att i flera olika roller driva förändringsledning och digitalisering. Han leder nätverk för föreningen Sambruk kring e-underskrifter och är även ledamot i Sambruks styrelse.Göran är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter

13:40
Samlade erfarenheter från Alingsås kommuns införande av elektroniska underskrifter – om upphandling, kravställning och samverkan för ett smart införande
  • Digitalt först för en effektiv administration – så har vi tagit ett helhetsgrepp över digitaliseringen genom implementering av e-underskrifter
  • Att kartlägga behov och rannsaka dem – så lägger du grunden till en framgångsrik upphandling
  • Vilka legala krav ligger till grund för krav på underskrift och när kan det lösas på annat sätt än med underskrift? Vad säger verksamheten?
  • Hur hantera underskrifter av sekretesshandlingar? – Infoklassning, risk & sårbarhetsanalys och konsekvensbedömning
  • Det ekonomiska perspektivet – vad är viktigt att tänka på för att pressa kostnaderna både på kort och lång sikt?
  • Tips och råd på vägen om att anskaffa och implementera e-underskrifter – möjligheter och fallgropar