Göran Westerlund

Digitaliseringsansvarig/CDO
Alingsås kommun

Göran Westerlund är Digitaliseringsansvarig på Alingsås kommun och har lång erfarenhet av att i flera olika roller driva förändringsledning och digitalisering. Alingsås kommun har tagit ett helhetsgrepp kring digitaliseringen och strategier för förändring. Göran arbetar med att utveckla dessa strategier och handlingsplaner. En förutsättning för framgång är förankring och beslut i kommunens politiska ledning men även hos verkställande chefer och medarbetare. Alingsås ser samverkan med andra som en hävstång i digitaliseringen. Göran driver några nätverk för föreningen Sambruk kring digitalisering, ex vis e-underskrifter, samt är ledamot i Sambruks styrelse.Göran är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023
20 september

15:20
Hur du driver en uthållig strategi för att lyckas med digitalisering och digital transformation
  • Vilken mobilisering krävs för att driva digitalisering på riktigt?
  • Vilka är de vanligaste utmaningar och fallgropar i den digitala transformationen?
  • Hur skapar du en positiv förändringskultur?