Göran Westerlund

Digitaliseringsansvarig/CDO
Alingsås kommun

Alingsås kommun har tagit ett helhetsgrepp kring digitaliseringen genom att implementera e-underskrifter inom en mängd områden i den kommunala administrationen vilket bidragit till att de närmar sig sin digitala målbild för en öppen, smart kommun med en effektiv och hållbar administration. En stor framgångsfaktor har varit samverkan med andra kommuner i Sambruks nätverk för e-underskrifter som faciliterats av Göran Westerlund, Alingsås kommun och Annika Samuelsson, IT- och Digitaliseringschef i Mölndals stad. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av Alingsås samlade erfarenheter av deras implementering av eID och elektroniska underskrifter och hur dom genom samverkan hittat smarta genvägar i analys och implementation. Du får ta del av vad som är viktigt att tänka på för att lyckas med hela processen, från införande till bevarande.Göran är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter

14:20
Samverkan kring e-underskrifter – så har vi skapat förutsättningar för ett smart och kostnadseffektivt införande av e-underskrifter
  • Digitalt först för en effektiv administration – så har vi tagit ett helhetsgrepp över digitaliseringen genom implementering av e-underskrifter
  • När och vad behöver man skriva under? Vilka legala krav ligger till grund för krav på underskrift och när kan det lösas på annat sätt än med underskrift? Vad säger verksamheten?
  • Hur hantera underskrifter av sekretesshandlingar? – Infoklassning, risk & sårbarhetsanalys och konsekvensbedömning
  • Det ekonomiska perspektivet – vad är viktigt att tänka på för att pressa kostnaderna både på kort och lång sikt?
  • E-arkiv och långtidbevarande – format för bevarande för att säkra hela livscykeln för underskriven handling
  • Att tänka på för att säkra hanteringen av personuppgifter i e-underskrifter