Gösta Olsson

Landskapsarkitekt
Gösta Olsson Landskapsarkitekt AB

Gösta är landskapsarkitekt med lång och bred erfarenhet. Har de senaste 17 åren arbetat med stadsplanering/parkplanering med fokus på miljö-och klimatanpassat byggande i projektet Norra Djurgårdsstaden. Han har tagit fram nya planeringsunderlag såsom sociotopstudier, grönytefaktor, dagvattenstrategier bland annat och även deltagit i framtagande av projekteringshandlingar och genomförandet på plats. Gösta har också regelbundet guidningar i det nybyggda delområdet Hjorthagen.Gösta är med som talare på konferensen Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga
Dag 1

14:25
Barns lek- och utemiljö från planering till gestaltning
  • Vilka aspekter i planarbetet är viktiga för utvecklingen av framgångsrika utemiljöer för barn
  • Vilka ytor i staden kan utvecklas till lekmiljöer?
  • Så har vi skapat varierande och inkluderande ytor för att tillfredställa en större andel barn
  • Så skapar vi utmanande lekmiljöer utan att riskera säkerheten för våra barn