Göteborgs stad

Talare meddelas senare

Under detta anförande berättar projektledare på Göteborgs stad om nyligen genomförda om- och nybyggnation samt vad som är på gång framöver vad gäller skolbyggnation.Framtidens skolmiljöer 2023
15 november

15:25
Så bygger Göteborgs stad kvalitativa och långsiktigt hållbara skolmiljöer
  • Hur planerar och bygger vi skolor som erbjuder kvalitet i många år framåt?
  • Hur leder du processen för att nå målen vad gäller kvalitet, ekonomi och teknik?
  • Hur nås en god samverkan under hela projektet?
  • Presentation av nyligen genomförda om- och nybyggnationer