Greger Bengtsson

Samordnare
SKR

Greger Bengtsson är samordnare på sektionen för socialtjänst på Sveriges Kommuner och regioner. Greger är socionom med bakgrund i kommunens socialtjänst och har de senaste 10 åren arbetat på SKR med att utveckla socialtjänsten och företräda kommunerna i förhållande till regering, statliga myndigheter och media.Greger är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
23 maj

09:40
Framtidens socialtjänst – utveckling, utmaningar och trender för en socialtjänst i framkant
  • Hur behöver socialtjänsten förändras över tid?
  • Vad kommer att påverka rollen och yrket framöver och i framtiden och på vilket sätt?
  • Hur kan vi lämpligast ta oss an framtida utmaningar så som demografi, digitalisering och bristen på resurser och hur anpassar vi socialtjänsten utifrån dessa faktorer?