Greta Berg

Expert brottsförebyggande
SKR

Greta Berg är jurist och ansvarar för brottsförebyggande frågor på SKR. Hon har lång och gedigen erfarenhet av kommunernas brottsförebyggande arbete och är medförfattare till boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Greta satt med som expert i utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar.Greta är med som talare på konferensen Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022
8 november

09:10
Ny lag – vad innebär lagförslaget om kommunens ökade brottsförebyggande ansvar och vad förväntar sig staten?
  • Vad innebär Lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete för kommunens arbete enskilt och tillsammans med olika samverkanspartners?
  • Vad kan du som lokal brottsförebyggare och samordnare göra för att möta lagkraven och arbeta strukturerat med brottsförebyggande insatser?
  • Vilket ekonomiskt stöd kan du få för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i och med den nya lagen?
  • Vilka andra möjligheter till ekonomisk ersättning finns det?