Gunilla Bok

Ph Lic, Byggnadsmykolog
Innemiljö & Byggnadsfysik
RISE, Research Institutes of Sweden

Fukt är den enskilt största orsaken till skador och problem med inomhusmiljön i bostäder. Fukt- och mögelskador i en byggnad kan uppstå på många olika sätt men hur lär man sig att se vanliga indikationer? Vilken undersökningsmetodik och bedömning är
bra att använda sig av och vad bör man mäta och kontrollera och varför? Hur kan man kravställa vid problematik och hur väljer
man rätt åtgärd beroende på situation? Under denna föreläsning kommer du att få en översiktlig genomgång av arbetssätt och rutiner för tillsyn, identifiering och åtgärder vid fukt och mögel. Gunilla Bok har arbetat med mögel, byggnader och innemiljö sedan 2001 och på RISE sedan 2008. Hon arbetar med innemiljöutredningar, skadeutredning och inventering, mögelanalyser och mögelresistensprovningar.Gunilla är med som talare på konfernsen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2023

11:20
Fukt och mögel: arbetssätt och rutiner för tillsyn, identifiering och åtgärder – en översikt
  • Vilka krav och riktlinjer kan du som inspektör rikta till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid fukt- och mögelproblematik?
  • På vilket sätt är fukt och mögel en olägenhet för människors hälsa?
  • Så identifierar och bedömer du förekomst av fukt och mögel i en byggnad
  • Förebyggande arbete och åtgärder för befintliga skador – en översikt Så identifierar och bedömer du förekomst av fukt och mögel i en byggnad
  • Förebyggande arbete och åtgärder för befintliga skador – en översikt