Gunilla Carlsson Kendall

Leg. psykolog
Provivus

För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i skolan och på fritids mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna, men detta är inte ett lätt område. Under denna föreläsning kommer du att få en mängd konkreta verktyg för hur du genom en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att skapa en positiv och utvecklande tillvaro. Gunilla är leg psykolog och arbetar med utbildning och handledning av pedagoger, psykologer och andra professionella inom bl a förskola och skola, psykiatri, socialtjänst, habilitering och barnmedicinsk verksamhet. Gunilla har mångårig erfarenhet av utredningar av barn med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik. Tidigare var hon verksam både som klinisk psykolog på Karolinska universitetssjukhuset och som skolpsykolog. Hon är styrelseledamot i Sveriges Neuropsykologers förening. Gunilla är även författare till ett flertal publikationer, medlem i Sveriges psykologförbund och i ett psykolognätverk för lågaffektivt bemötande.Gunilla är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 2

09:10
Effektiva metoder och förhållningssätt för att förebygga och hantera problemskapande beteenden på fritids
  • Frustration, ilska och utmanande beteenden – hur kan vi förstå varför det blir som det blir?
  • Lågaffektivt förhållningssätt – hur kan vi förebygga och underlätta barnets vardag för att minska risken för utagerande beteende?
  • Den pedagogiska relationen – framgångsrika verktyg och förhållningssätt på lektionen, under raster och på fritids
  • Att skapa en lyhörd verksamhet – systematiskt arbetssätt för att ingjuta förändring
  • Förhållningssätt för att lyckas med den stora och viktiga utmaningen att få alla att känna att de lyckas, blir förstådda och är viktiga
  • NPF på fritids – att skapa en funktionell miljö som bemöter behoven samt framhäver styrkor hos de barn som behöver oss mest