Gunilla Colldén

Rektor
Norrbackaskolan, Sundsvall

Ann-Christin och Gunilla arbetar med olika kommunikationsverktyg men med tyngdpunkt mot PODD. Det är ett kommunikationsverktyg som utgår från normal språkutveckling och att språket utvecklas genom användning. Det är viktigt att arbeta tvärprofessionellt kring kommunikation tillsammans med fysioterapeut, musikhandledare, specialpedagog och elevassistenter. Både elever och personal har fått tillgång till ett kommunikationsverktyg som inneburit att elever kunnat uttrycka både behov, funderingar och åsikter.Gunilla är med som talare på konferensen
Dag 1 - spår grundskola

15:35
Så skapar du skolutveckling med hjälp av kommunikationsverktyg för både elever och personal
  • Hur du låter eleverna lära av sina erfarenheter, hitta sina styrkor och göra mer av det som fungerar bra
  • Varför välja verktygen PODD och A.I, Appreciative Inquiry?
  • Vikten av att stärka hela personalgruppen utifrån framgångsfaktorer och öka kompetensen hos samtliga medarbetare