Gunilla Fällman

Rådgivare
SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har till uppgift att verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. SPSM ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande. Gunilla Fjällman och Mona Tafvelin är båda rådgivare på SPSM och berättar om inkluderande och tillgängliga lärmiljöer i skolan och hur den fysiska miljön kan samverka med den pedagogiska och sociala miljön. Under anförandet presenterar de SPSMs nya reviderade verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö.Gunilla är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
15 november

13:30
Rätten till en likvärdig utbildning med god kvalité – att tillgodose barns och elevers rätt till en tillgänglig lärmiljö
  • Att planera för ett tryggt och tillgängligt lärande – hur göra man det?
  • Användarinvolvering – vikten av att lyssna in barns och elever upplevelser av tillgänglighet
  • Vad samspelar den fysiska miljön med?
  • Tillgänglighet – ett ständigt pågående arbete som behöver hållas levande
  • Verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö – och smakprov på vårt kommande material om tillgänglighet