Gunilla Keller

Kommunikations- och ledarskapskonsult
Brainpartner

Gunilla Keller, är kommunikations- och ledarskapskonsult och driver företaget Brainpartner. Gunilla har många års erfarenhet från ledande befattningar och uppdrag i globala organisationer, myndigheter och företag där fokus många gånger legat på stora, globala förändringar. Som certifierad NLP Business Trainer, föreläser Gunilla och håller utbildningar inom neuroledarskap och kommunikation,och tar avstamp i resultat från modern hjärnforskning och beteendestudier.Gunilla är med som talare på konferensen Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap
Dag 1

15:40
Att kommunicera och leda på hjärnans villkor
  • Så skapar vi tryggare, välpresterande och mer förändringsbenägna organisationer genom att kommunicera, leda och förändra med hjärnan som partner
  • Kraftfulla och effektiva metoder och verktyg för att lättare nå fram och höja medarbetarnas motivation och potential