Gunilla Lindqvist

Lektor och docent i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik
Uppsala universitet och Högskolan Dalarna

Tillsammans arbetar Gunilla och Karin i ett projekt som heter ”En särskild skola? Undervisning och lärande i särskolan”. Projektet sker i samarbete mellan forskare vid Karlstads universitet och Uppsala universitet och finansieras av Stiftelsen Sävstaholm. Under anförandet får du ta del av hur lärarna själva ser på särskolan och sitt uppdrag.Gunilla är med som talare på konferensen
Dag 1

09:30
En särskild skola – undervisning, lärande och synen på uppdraget i särskolan
  • Vilket fokus ska särskolan ha – kunskapsorienterat, elevorienterat eller samhällsorienterat?
  • Hur ser lärarna i särskolans olika verksamheter på sitt arbete och sitt utbildningsuppdrag – och hur skiljer sig deras svar beroende på var de arbetar?
  • Hur ser lärarna med integrerade elever i grundskolan på skolans uppdrag?