Gunilla Sundin

Specialist storrumsakustik
Norconsult

Gunilla Sundin är utbildad musiker, teknisk fysiker med vidareutbildning inom akustik på IRCAM i Paris och arbetar som akustikkonsult på Akustikon ett team i Norconsult. De arbetar mycket med offentliga rum; scenkonstlokaler, skola, högskola, bibliotek, kontor och akustiska problem/lösningar med öppen planlösning.Gunilla är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 1

13:40
Ljudmiljö inomhus – kravställning, utredning och framgångsrika åtgärder
  • Vad menas egentligen med en god ljudmiljö och hur når man dit?
  • Vad finns det för forskning för hur buller påverkar oss – diskussion om EU:s rapport Environmental Noise Guidelines
  • Vad blir de kortsiktiga och långsiktiga hälsoeffekterna för människor som vistas i miljöer med höga ljudnivåer?
  • Kravställning och utredning – vilka akustiska krav kan man ställa på olika parter när det gäller utredning och åtgärder och vem bär ansvaret?
  • Hur skiljer sig kravställningar på buller och höga ljudnivåer i olika inomhusmiljöer?
  • Vilka åtgärder kan man själv ta till?