Gunnar Ericson

Senior Advisor

Gunnar Ericson arbetar med uppdrag om städers offentliga miljöer. Han hade tidigare rollen som stadsträdgårdsmästare i Malmö stad och ansvarig för stadens offentliga rum avseende planering, gestaltning och arrangemang (exempelvis – stadskärnan, Västra Hamnen med Bo01, Stapelbäddsparken, Folkets park, temalekplatser, Malmöfestivalen).Gunnar är med som talare på konferensen Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga
Dag 2

09:45
Barn i det offentliga rummet – att skapa en utemiljö utifrån barns perspektiv
  • Barn i stadsmiljö – så arbetar Malmö stad för att skapa attraktiva utemiljöer för deras barn
  • Hur kan du gå tillväga för att få med barns delaktighet i planeringen och utformningen av utemiljöer?
  • Att väga in barns önskemål i framtagandet av utemiljö – utmaningar och framgångar