Gunnar Söderholm

Tidigare miljöchef
Stockholms stad

Gunnar Söderholm har i grunden en juristexamen och var chef för miljöförvaltningen i Stockholms stad 2006- 2018. Efter tingsmeriteringen var han jurist på Svenska Metallindustriarbetareförbundet för att sedan börja arbeta i stadshuset i Stockholm som borgarrådssekreterare på fastighetsroteln. Därefter blev han chef för överförmyndarnämnden i Stockholms stad och tog sedan en position som chef och VD för Bostadsförmedlingen i Stockholm. Mellan 2002 och 2006 var han biträdande stadsdirektör för Stockholms stad med ansvar för bland annat trängselskatter, bostads- byggande och ICT-utveckling.Gunnar är med som talare på konferensen Trafikbuller 2019
Dag 1

15:25
Förvaltningsövergripande strategier för handlingsplaner och åtgärdsprogram
  • Strategier för trafikbuller i översiktsplanen – så kan du ur ett helhetsperspektiv arbeta med buller i planeringen
  • Så tog Stockholms stad fram ett förvaltningsövergripande åtgärdsprogram med handlingsplaner för att reducera trafikbuller
  • Så samverka mellan förvaltningarna och förankrar åtgärdsprogrammet i hela organisationen
  • Så kartlägga och följa upp trafikbuller för att prioritera och sätta in relevanta åtgärder där det behövs mest
  • Så tolka och förhålla sig till det nya regelverket