Gunnar Söderholm

Förvaltningsdirektör
Stockholms stad

Gunnar Söderholm har i grunden en juristexamen och har sedan 2006 varit chef för miljöförvaltningen i Stockholms stad. Efter tingsmeriteringen var han jurist på Svenska Metallindustriarbetareförbundet för att sedan börja arbeta i stadshuset i Stockholm som borgarrådssekreterare på fastighetsroteln. Därefter blev han chef för överförmyndarnämnden i Stockholms stad och tog sedan en position som chef och VD för Bostadsförmedlingen i Stockholm. Mellan 2002 och 2006 var han biträdande stadsdirektör för Stockholms stad med ansvar bl a för trängselskatter, bostadsbyggande och ICT-utveckling.Gunnar är med som talare på konferensen Trafikbuller 2019
Dag 2

13:15
Att ta fram ett förvaltningsövergripande åtgärdsprogram med handlingsplaner för att reducera trafikbuller – så arbetar Stockholms stad
  • Så tolkar och hanterar vi i Stockholms stad de nya regelverken
  • Hur tar du fram ett förvaltningsövergripande åtgärdsprogram med handlingsplaner samt förankrar den i organisationen?
  • Miljöövervakning som underlag för att prioritera och sätta in relevanta åtgärder där det behövs mest
  • Handlingsplan med vägledning inom trafikbuller från stadens tekniska förvaltningar till stadens tjänstemän – så ökar vi kunskapen om trafikbuller
  • Vad är på gång i Stockholm på bullerfronten?