Gustav Persson

Förstelärare Måsöskolan
Haninge kommun

Måsöskolan har gjort en utvecklingsresa mot ökad trygghet och studiero baserat på tydligt ledarskap och relationsskapande arbete. Under anförandet berättar Carina, Hanna och Gustav om de goda resultat som skolan har uppnåt och vägen dit. Du får bland annat höra hur de arbetar med systematiskt trygghetsarbetet, kompetensutveckling och implementering av metodik för samtalsmetoden CPS samt PAX-modellen.Gustav är med som talare på konferensen Trygghet och studiero i skolan

13:55
Systematiska strategier av trygghetsarbete och skolutveckling som grund för goda relationer, trivsel och studiero
  • Fokus på inlyssnande förhållningssät och relationsskapande arbete
  • Förutsättningar för ett systematiskt trygghetsarbete
  • Organisation och process för ett trygghetsarbete som når hela vägen in i klassrummet
  • Erfarenheter från tillämpning av metoderna CPS och PAX modellen