Gustav Sundh

Förstelärare i fritidshem
Huddinge kommun

Gustav Sundh fortsätter sin föreläsning och går under denna del djupare in på rastens betydelse för det förebyggande värdegrundsarbetet. Hur du gör rasten till en kreativ och relationsskapande arena som bidrar till en tryggare skolmiljö som förebygger mobbning och kränkande behandling. Hur du kan arbeta mer normkritiskt för att skapa en mer jämlik rast föra alla? Du får även en djupdykning i samverkan och hur du kan leda andra pedagoger i skolgårdsarbetet.Gustav är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 1

11:20
Så gör du rasten till en kreativ och relationsskapande arena för vidgat lärande
  • Att fånga upp och inkludera alla – hur kan vi jobba inkluderande och skapa ett naturligt, lärande samspel mellan barnen åldersmässigt?
  • Effektiva metoder för att skapa tryggare raster som förebygger mobbning och kränkande behandling
  • Hur kan vi tillgängliggöra ytor och material för att skapa en mer jämställd rast för alla?
  • Att leda andra pedagoger på skolgården – så hjälper du andra att skapa goda förutsättningar för en trygg och innehållsrik rast
  • Metoder för samverkan – hur skapas ett klimat där skolans olika yrkeskompetenser kan tillvaratas på ett jämlikt sätt?