Hadar Nordin

Fritidspedagog
Fritidsverket

Fritidspedagogik – komplement eller fundament? Det finns en problematik för fritidspedagogiken i relation till skolan där ordet komplement och den frivilliga formen blir ett hinder avseende samverkan. Skolan som obligatorium får gärna tolkningsföreträde och veto i pedagogiska frågor. Fritidspedagogiken är enligt Hadar ett fundament. En grundsten i varje barns lärande på ett eller annat sätt, både under den obligatoriska skoldagen och eftermiddagens fritidstid. Hadar Nordin är fritidspedagog och har jobbat som klassföreståndare, adjunkt, skribent, författare, debattör och är grundare av fritidspedagogik.se. Under denna föreläsning ger han dig sin syn på hur fritids måste lyftas, för allas bästa.Hadar är med som talare på konferensen Fritidshem 2024
Dag 2

12:40
Hur skapas hållbar samverkan mellan skola och fritidshem?
  • Skola och fritidshem – organisatoriskt samordnade eller pedagogiskt samverkande?
  • Detta är fritidspedagogik
  • Hur kan skola och fritidshem bli bättre på organisation och kompetensfördelning? • Ledarskapets betydelse för att skapa ett helhetsperspektiv för bästa samverkan, organisation och kompetensfördelning • Fritidshem och skola – från integration till en framgångsrik samverkan