Håkan Fischer

Professor i Humanbiologisk psykologi, tidigare prefekt
Stockholms universitet

Universiteten och högskolornas roll att ständigt söka, kritiskt granska och förmedla ny kunskap på ett sätt som värnar den fria tanken har kanske aldrig varit viktigare. Samtidigt tappar Sverige mark som forskningsnation och den högre utbildningens kvalitet har försämrats. För att vända denna utveckling krävs ett starkt akademiskt ledarskap men uppdraget är komplext. Det gäller att orientera sig fram bortom all administration för att få den överblick som krävs för att leda institutionen för högkvalitativ forskning och utbildning i samklang med samhället. Vad är viktigt för att lyckas och hur styr du verksamheten utan att det betraktas som ett ingrepp i den akademiska friheten? Och hur lyckas du balansera ledaruppdraget med den egna vetenskapliga aktiviteten? Håkan är professor i Humanbiologisk psykologi och föreståndare för avdelningen för Biologisk psykologi vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han är även docent vid Karolinska Institutet samt har en fakultetsposition vid Digital Futures som är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum lokaliserat till Kungliga Tekniska Högskolan. Under åren 2015-2021 var han prefekt vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet och under denna föreläsning kommer du att få ta del av hans samlade erfarenheter av att leda forskning och utbildning med en stadig fot i kärnverksamheten.Håkan är med som talare på konferensen Framtidens ledarskap i akademin 2023
7 februari

14:25
Ledarskapet bakom framstående forskningsgrupper – om ledarskapets roll för en högkvalitativ forskning och utbildning i samklang med samhället
  • Förändringsledning och förnyelsearbete med forskning i fokus – så gjordes en strategisk omorientering för att sätta institutionen på kartan
  • Hur får man den överblick som krävs för att kunna leda institutionen och dess forskning på ett framgångsrikt sätt?
  • Vad är viktigt för att nå strategiska mål vad gäller forskning och samtidigt säkerställa en välmående organisation i stort med kvalitet i både forskning och utbildning?
  • Hur styr du verksamheten utan att riskera att det betraktas som ett ingrepp i den akademiska friheten?
  • Hur balanserar du ledaruppdraget med den egna vetenskapliga aktiviteten?