Håkan Larsson

Professor i idrottspedagogik
GIH

Håkan är verksam som professor i idrottspedagogik vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Där leder han forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning, där pedagogiska frågor relaterade till idrott i skolan och på fritiden står i fokus. Håkan bedriver forskning med två huvudinriktningar, den ena om didaktiska frågor inom skolämnet idrott och hälsa, den andra om idrottspedagogiska frågor relaterade till kropp och genus. Ibland går dessa forskningsområden samman. År 2016 kom Håkan med boken Idrott och hälsa – i går, i dag, i morgon (Liber förlag) i vilken han samlar sina kunskaper och erfarenheter om undervisning och lärande i idrott och hälsa efter 15 års forskning.Håkan är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 2

08:40
Alla ska med – så kan du öka inkluderingen, delaktigheten och glädjen i idrotten och den fysiska aktiviteten
  • Hur anpassa undervisningen och skapa förutsättningar för delaktighet – olika former av undervisning och idrotter
  • Aktiviteter som attraherar barn som vanligtvis inte rör sig mycket
  • Genus och normer i idrottsundervisningen och hur du gör för att få alla att känna sig bekväma med att ha idrott i skolan