Håkan Lindblom

Chef fastighetsutveckling
Huddinge samhällsfastigheter

I Huddinge kommun bygger man ett nytt äldreboende, ”Kvarteret bildhuggaren”, som består av 90 vård- och omsorgslägenheter och där byggnaden också inrymmer en förskola med sex avdelningar. Det här är ett unikt samarbete mellan kommunens förskole- och äldreomsorgsenhet, Huddinge samhällsfastigheter och Origo arkitekter. Håkan är chef för fastighetsutveckling på Huddinge samhällsfastigheter. Åsa är arkitekt på Origo arkitekter och ansvarig arkitekt för ”Kvarteret bildhuggaren”. Under anförandet får du höra om arbetet från planering till färdig byggnad. Byggnaden ska bli Miljöbyggnad silver.Genom en nära samverkan mellan samhällsbyggnad och utbildning arbetar Huddinge kommun med att lägga grunden för en hållbar lokalförsörjning. I tider av förtätning och snabb tillväxt ligger fokus på att nå en kostnadseffektiv byggnation av skolor och förskolor samtidigt som man vill erbjuda en trygg och inspirerande lärmiljö. Hör om erfarenheter av programarbete och projektering av nya Glömstaskolan.Håkan är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

13:25
Gemensamt äldreboende och förskola – från planering till färdig byggnad
  • Huddinge kommun – visionär stadsbyggnad som skapar mervärde – boende för äldre och barn i samma byggnad
  • Hur kan vi tänka helhet när vi planerar en stad som växer snabbt och förtätas?
  • Varför är det så viktigt att tänka olika målgruppers behov i utvecklingen av offentliga lokaler?
  • Hur vi har arbetat för att skapa en effektiv lokal samtidigt som den möter höga miljö- och energikrav
  • Vad är det viktigaste du behöver tänka på när du utreder möjligheten att bygga lokaler för äldre med vårdbehov samt för förskolebarn?