Håkan Nyman

Med. dr, leg. psykolog och specialist i neuropsykologi

Håkan Nyman har arbetat som psykolog i 40 år. Han är Med. dr vid Karolinska institutet, leg. psykolog och specialist i neuropsykologi. På senare år har han företrädesvis arbetat med utbildning av blivande psykologer samt med handledning av yrkesverksamma kollegor.Håkan är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 1

16:00
Orsaker till ångest och depression bland unga samt förebyggande insatser och åtgärdande metoder
  • Ångeststörning och depression – bakomliggande orsaker och förekomst
  • Så kan du arbeta för att förebygga och förhindra ångest och nedstämdhet hos barn och unga
  • Hur kan vi förse eleverna med metoder och verktyg att själva hantera och möta sin ångest?