Håkan Sonesson

CISO
Jönköping University

Håkan Sonesson har mer än 25 års erfarenhet inom IT- och informationssäkerhetsfrågor. Håkan har bland annat tidigare varit informationssäkerhetschef vid Domstolsverket och en aktiv utbildare och föreläsare vid bland annat Försvarshögskolan och MSB. Håkan är även involverad i standardiseringsarbetet i Sverige avseende informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC 27001. Under föreläsningen går Håkan igenom hur ISO 27001 standarden kan vara ett stöd för att efterleva NIS2. Följt av konkreta exempel på hur Jönköping University använder standarden i praktiken.Håkan är med som talare på konferensen NIS2-direktivet
27 april

15:50
Hur kan ISO 27001 vara ett stöd i arbetet med NIS2?
  • Så kan ISO 27001 hjälpa din verksamhet att upptäcka och hantera säkerhetsrisker baserat på din organisations risknivå och tolerans
  • Så tillämpar du standarderna i praktiken så att verksamheten hålls uppdaterad och löpande kan hantera händelser och incidenter
  • Hur standarden kan förbättra din verksamhets beskrivning av säkerhetsarbetet i din kommunikation med tillsynsmyndigheter och kunder