Hampus Olofsson

Näringslivsutvecklare
Falu kommun

I Falu kommun finns Sveriges största idrottscentrum för träning och tävling: Lugnet. En verksamhet som är något mer än ett idrottscentrum och där man genom lyckade evenemang bidrar till ökad besöksnäring. Vad ligger bakom en sådan lyckad verksamhet? Hur behöver man som kommun arbeta och kravställa gentemot föreningar för att deras verksamhet ska hålla en hög kvalitet? Hur arbetar du med näringslivet för att utveckla idrottsområdet och skapa värden för indvid och kommun? Hur kan en god samverkan lägga grunden för en effektiv utveckling av ytor och anläggningar? Under anförandet berättar Tomas och Hampus om sina erfarenheter.Hampus är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2022
Dag 1

13:25
Evenemang, idrottsanläggningar och friluftsmiljöer som motor för en ökad besöksnäring och nöjda kommuninvånare – så lyckas du i samverkan med föreningar och näringsliv
  • Hur god samverkan baserat på dialog och delaktighet har bidragit till utveckling för såväl individer som för kommunen som helhet
  • Hur vi arbetar med samverkan i praktiken med föreningar och näringsliv för en lyckad arena- och destinationsutveckling
  • Att aktivt arbeta för att föreningarna ska hålla en god kvalitet i sin verksamhet med inkluderande och goda idrottsliga miljöer som attraherar nya målgrupper