Hanna Andersson

Såransvarig sjuksköterska
Nässjö kommun

Hanna Andersson arbetar som såransvarig sjuksköterska i Nässjö kommun. Hon är styrelsemedlem i Sårsjuksköterskor i Sverige och sitter även med i redaktionen för Sårjournalen.Hanna är med som talare på konferensen Framtidens sårbehandling 2021
Dag 1

11:00
Etiologi - Olika sårtyper presenterade som patientfall
  • Etiologi
  • Patientfall – vanliga och ovanliga sår
  • Hur resonera och agera utifrån sårets utseende och egenskaper?

Diagnostiseringens betydelse för behandlingsstrategin – rätt diagnos till rätt person

  • Diagnostiseringens avgörande betydelse för behandlingsstrategin och sårläkning
  • Så blir diagnostisering en prioriteringsfråga som gynnar vårdpersonalen, patienten och samhället
  • Effektiv diagnostisering genom korrekt bedömning med patientens situation, tillstånd och förutsättningar i åtanke

13:20-14:05 Behandling efter fastställd diagnos

  • Behandling efter fastställd diagnos
  • Vikten av att behandla smärta effektivt för att annan problematik ska kunna hanteras så bra som möjligt