Hanna Heurlin

Grundskollärare, Naturskolepedagog och föreståndarev
Naturskolan, Sollentuna

Hanna driver verksamheten vid Naturskolan i Sollentuna och har under de senaste 3 åren arbetat med att utveckla verksamheten genom projektet Tillgänglig utomhuspedagogik i samarbete med SPSM. Hur kan det platsbaserade lärandet bli meningsfullt för alla och hur kan vi göra alla elever delaktiga när vi lär in ute?Hanna är med som talare på konferensen
Dag 2

14:30
Hur undervisning och aktiviteter utomhus ger eleverna inspiration och delaktighet
  • Hur kan naturen inspirera oss människor oavsett vår funktionsförmåga?
  • Så skapar du tillgänglighet och delaktighet vid aktiviteter utomhus för elever med begränsad rörlighet
  • Hur skapar du ett mer villkorslöst möte med naturen? Nyfikenhet, aktivitet, metodik
  • Så integrerar du utomhusaktiviteter med inomhusaktiviteter i planeringen