Hanna Nordin

Förändringsledare verksamhetsutveckling och digitalisering
Ekerö kommun

Hanna Nordin arbetar med förändringsledning, innovation, verksamhets- och organisationsutveckling. inom verksamhetsområdet Utveckling och services i Ekerö Kommun sedan 2 år tillbaka. Hon har lång och varierad erfarenhet nationellt och internationellt från chefs- och utvecklingsroller på olika privata bolag såsom IKEA, Fazer och Plantagen. Hon har även arbetat som management konsult inom privat och offentlig sektor.Hanna är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
21 mars

10:20
Arbetssätt och kulturresa för att bygga ett kundmöte i världsklass
  • Så har vi inkluderat hela kommunen i att skapa Ekerö kommuns målbild för ett kundmöte i världsklass
  • Så arbetar vi systematiskt utifrån den gemensamma målbilden för att skapa ett behovsanpassat kundmöte
  • Så arbetar vi med användarcentrerad tjänsteutveckling i multikompetenta team för att skapa behovsanpassad service