Framtidens laboratorium

Hanna Odén Poulsen

Verksamhetschef laboratoriemedicin
Region Jönköpings län

Hanna är biomedicinsk analytiker i botten, sedan ett par år tillbaka verksamhetschef för Laboratoriemedicin i Region Jönköpings län. Region Jönköpings län är ca 320 anställda och har verksamhet på tre akutsjukhus och ett 20-tal vårdcentraler. De har arbetat som ett integrerat Laboratoriemedicin i många år och har stort fokus på förbättrings- och utvecklingsarbete. Sedan 2019 är dem Universitetssjukvårdsenhet. Hanna sitter också som representant i Regionalt Medicinskt ProgramOmråde (RMPO) för Medicinsk Diagnostik i SydÖstra Sjukvårdsregionen (Regionerna Jönköping, Kalmar, Östergötland) där de arbetar med samverkan och samordning av diagnostik i storregionen.Hanna är med som talare på konferensen Framtidens laboratorium 2021
Dag 2

09:10
Så förbereder du din laboratorieverksamhet för framtiden – ledning, uppföljning och kompetensförsörjning
  • Hur skapar vi en verksamhetsplan som är relevant och levande?
  • Så bedömer du vilken slags uppföljning din verksamhet är i behov av utifrån just er situation
  • Strategisk kompetensförsörjning – vilka utmaningar finns det och hur förbereder du dig och ditt team för dem på bästa sätt?