Framtidens laboratorium

Hanna Odén Poulsen

Verksamhetschef laboratoriemedicin
Region Jönköpings län

Hanna är biomedicinsk analytiker och sedan ett par år tillbaka verksamhetschef för Laboratoriemedicin i Region Jönköpings län. Hanna sitter också som representant i Regionalt Program Område (RPO) för Medicinsk Diagnostik i SydÖstra Sjukvårdsregionen (Regionerna Jönköping, Kalmar, Östergötland).Hanna är med som moderator och talare på konferensen Stora laboratoriumdagen 2022
26 oktober

09:10
Verksamhetsutveckling, ledning och kompetensförsörjning för en framgångsrik laboratorieverksamhet
  • Hur skapar vi en verksamhetsplan som är relevant och levande och hur bedömer du vilken slags uppföljning din verksamhet är i behov av utifrån just er situation?
  • Strategisk kompetensförsörjning – vilka utmaningar finns det just nu vid rekrytering och hur kan man tackla dem?
  • Kompetensbevarande verksamhetsutveckling – hur säkerställer du att kompetensen fortsätter att finnas kvar i verksamheten i dagens föränderliga karriärsklimat?