Hanna Slotte

Registrator, Kommunledningskontoret
Upplands-Bro kommun

Som ”spindeln i nätet” när det gäller ärendehanteringen, är du ett viktigt stöd till verksamheten inte bara vad gäller diarieföring utan även om hela regelverket kring hanteringen av allmänna handlingar, sekretess och utlämnande. Du besitter mycket viktig kunskap både vad gäller processer, rutiner, lagkrav och system. Rollen är mångfacetterad och under förändring. Hur tas nya arbetsuppgifter emot, och hur kan du genom att hitta dina olika roller ta en mer självklar plats i organisationen? Under detta pass kommer vi att diskutera din roll idag och imorgon samt utbyta praktiska tips och råd för att skapa hållbara och effektiva rutiner och arbetssätt för minskad stress och förbättrad arbetsmiljö på registraturen.Hanna är med som talare på konferensen Registrator 2023
Dag 2

11:40
En roll i förändring – hur skapas hållbara och effektiva arbetssätt för minskad stress och bättre arbetsmiljö på registraturen?
  • Registratorns komplexa och mångfacetterade roll – från service till controller och allt däremellan
  • Hur skapar man en smidig struktur på sitt arbete när arbetsuppgifterna är många och väldigt olika varandra?
  • Nya arbetssätt och arbetsuppgifter – hur kan vi utnyttja vår potential på ett bättre sätt?
  • Kvalitet och samverkan – hur kan vi skapa delaktighet och engagemang och synliggöra registraturens värde för organisationen?