Hanna Wibäck

Strateg
Uppsala kommun

Uppsala växer så det knakar. Som en följd av det växer även kommunens verksamhet för att utveckla staden och dess lokaler och ytor. Detta ställer stora krav på styrning och koordinering där Uppsala arbetar aktivt med att utveckla sin styrning så att man prioriterar rätt bland de projekt som ska utföras. Som ett led i detta arbete har man tagit fram nya lokalförsörjningsplaner för skolor/förskolor, idrott/fritid, kultur/fritid och bostäder. Dessa planer ska också läggas på varandra i en förvaltningsövergripande lokalförsörjningsplan för att man ska kunna samlokalisera och skapa samnyttjande mellan dessa olika planer. Hanna, Mikael och Liz är strateger på Stadsbyggnadsförvaltningen och berättar under anförandet om kommunens lokalplanering med utgångspunkt från de nya lokalförsörjningsplanerna.Hanna är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

15:15
Att möta framtida lokalbehov genom kommungemensam process och lokalförsörjningsplan
  • Att nå en ökad samsyn i lokalförsörjningen så att vi kan säkra effektiva lokaler och ytor som leder till nytta för medborgarna
  • Så har vi ställt om organisationen på fastighetsavdelningen samt arbetsformerna för samverkan med andra förvaltningar
  • Att arbeta med en förvaltningsövergripande plan för att kunna nyttja vinsterna med samlokalisering och samnyttjande mellan planerna
  • Nya lokalförsörjningsplaner för staden inom områdena:
    – Pedagogiska lokaler
    – Lokaler och ytor för idrott-fritid-kultur
    – Bostäder för särskilt boende för äldre och omsorg samt bostäder för nyanlända och sociala kontrakt