Hanne Jensen

Badmästare, Badenheten
Borås Stad

Många badanläggningar har en hög personalomsättning och svårt att hitta en kompetent och utbildad personal – hur skapar du en stimulerande arbetsmiljö där personalen vill bli kvar och växa? Lyssna till Borås Stads framgångsrika tillvägagångssätt med kompetensförsörjning och diplomering av personalen i Service i världsklass. Stefan och Hanne är med i badutvecklingsgruppen där deras arbete bland annat resulterat i en ny vuxenutbildning till badmästare och en karriärstege för personalen att sträva efter. De ställer även höga krav på ett aktivt arbetsmiljöarbete på grund av de tuffa förhållandena som inomhusmiljön skapar.Hanne är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
Dag 1

15:10
Service i världsklass – Borås Stads gedigna arbete för att höja besökarupplevelsen och förbättra arbetsmiljön på deras badanläggningar
  • Så har vi skapat en säker, utvecklande och attraktiv arbetsmiljö där personalen trivs
  • Hur vi genom en risk- och sårbarhetsanalys upptäckt förbättringsmöjligheter i en generellt dålig arbetsmiljö
  • Vikten av service och bemötande – hur personalen gått från att vara vakter till värdar som ska bidra till en positiv upplevelse
  • Optimering i driften – hur kan du bemanna anläggningen utifrån att det varierar väldigt mycket i besöksantalet?