Hans-Åke Oxelhöjd

Fastighetsstrateg
Sundsvalls kommun

I Sundsvalls kommun har man arbetat utifrån ambitionen att skapa åldersbeständiga boenden för äldre. Hans-Åke är fastighetsstrateg i Sundsvalls kommun och berättar hur man kom fram till beslutet att satsa på trygghetsboenden istället för ännu fler särskilda boenden, även om man också bygger det i stor omfattning. Kommunen räknar med att spara stora summor pengar genom detta beslut samtidigt som man höjer kvaliteten i äldres boendemiljö och omvårdnad.Hans-Åke är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

11:20
Strategisk fastighetsplanering för att möta bristen på goda boenden för äldre
  • Hur möter du de äldres önskemål om att åldras i ordinärt boende och samtidigt få en kvalitativ omvårdnad?
  • Vilken typ av boende ska man satsa på? (Seniorboende, kollektivboende, trygghetsboende eller särskilt boende)
  • Hur kan fastighetsstrategin leda till mer pengar över till bemanning och omvårdnad?
  • Hur kan marknaden, med kommunalt stöd, uppmuntras till att bygga trygghetsboenden.