Hans Darenberg

Senior advisor cloud security
Knowit Cybersecurity and Law

Hans Darenberg har 15 års erfarenhet av säkerhetsarbete och mer än 30 år erfarenhet inom IT och utveckling. Under detta anförande kommer Hans att dela med sig av hur du köper in, förvaltar och använder molntjänster på ett säkert sätt.Hans är med som talare på konferensen Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor
6 september

10:05
Systematisk och riskbaserad informationssäkerhet kopplat till inköp, förvaltning och användning molntjänster
  • Hur strukturera upp informationssäkerhetsarbetet för att kunna göra trygga leverantörsbeställningar samt goda uppföljningar på befintliga tjänsteavtal
  • Hur säkerställa att leverantör upprätthåller en informationssäker miljö som är godkänd av tredje part
  • Så organisera verksamheten för att få ett bra samspel mellan utveckling, juridik och molnleverantör