Hans Gåsste

Konsult, grundare och ägare
Kommunutbildarna Axelsson & Gåsste AB

EU:s nya Dataskyddsförordning, GDPR, innebär den i särklass största förändringen för stat och myndighet inom integritetsskydds- området sedan PuL trädde i kraft 1998. Hur påverkar det ditt dagliga arbete som nämndsekreterare? Under ledning av Hans Gåsste får du lära dig mer om juridiken kring hantering av personuppgifter i det nämndadministrativa arbetet. Hans är förvaltningssocionom med lång erfarenhet av arbete som kommunsekreterare och utredare i olika kommuner. Han har mångårig erfarenhet som utbildare rådgivare inom revisions- och konsultföretaget PWC. Under tide på PWC har Hans hållit i över 300 uppskattade utbildningar inom såväl kommuner som landsting, stat och Svenska kyrkan.Hans är med som talare på konferensen Kvalificerad nämndadministration
Dag 2

09:10
Dataskyddsförordningen i det nämndadministrativa arbetet – hur säkerställer du en rättssäker hantering av personuppgifter idag och imorgon?
  • Dataskyddsförordningen – vilka är de viktigaste förändringarna?
  • Hur förhåller sig dataskyddsförordningen till offentlighets- och sekretesslagstiftningen?
  • Vad gäller kring strukturerade/ostrukturerade uppgifter?
  • Vem eller vilka bär ansvaret för att allt blir rätt och vilka sanktioner kan utdömas?
  • Hur lägger du upp en strategi för att din verksamhet ska kunna uppfylla dataförordningens krav
  • Att implementera GDPR i praktiken och anpassa verksamheten till det nya regelverket