Hans Lind

Föreläsare, författare och fd professor vid
KTH

Hans Lind är professor i fastighetsekonomi och doktor i nationalekonomi, tidigare vid KTH. I fyra decennier har han spridit sina kunskaper om bland annat bostadsbyggande, fastighetsförvaltning och ekonomi och är en mycket uppskattad föreläsare. I år medverkar Hans med en föreläsning som utgår från hans nya bok ”Gör inte regler som hänvisar till det omätbara”. I boken analyseras bland annat kapitaltjänstkostnader och internhyror i offentlig sektor och utmaningarna med att beräkna kapitalvärden och avkastningskrav, där olika utgångspunkter kan ge mycket skilda resultat och att det kan vara svårt att mäta det som reglerna bygger på. Konsekvenserna blir godtycke, manipulation och kostsamma rättsprocesser. Föreläsning tar också upp fastighetsekonomi kopplat lokalförsörjning ur ett bredare perspektiv med fokus på hur du planerar i tider av osäkerhet, hur du kan minska lokalkostnaderna och nå en ökad lokaleffektivitet.

Hans har fått 4,4 i snittbetyg vid tidigare tillfällen (skala 1-5)Hans är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
19 oktober

15:05
Lokalresursförsörjning i tider av osäkerhet – hur minskar vi lokalkostnader och når en ökad lokaleffektivitet? Analys av tre olika strategier
  • Vad är egentligen ett optimalt fastighetsbestånd?
  • Strategi 1 – ekonomiska styrmedel och interhyror
  • Strategi 2 – centralstyrning genom nyckeltal
  • Strategi 3 – tillitsbaserad styrning
  • Sammanfattande rekommendation