Hans Lind

Professor i fastighetsekonomi
KTH

Hans Lind är professor i fastighetsekonomi och doktor i nationalekonomi, tidigare vid KTH. I fyra decennier har han spridit sina kunskaper om bland annat bostadsbyggande, fastighetsförvaltning och ekonomi och är en mycket uppskattad föreläsare. Hans föreläsning ger dig ökade kunskaper om fastighetsekonomi kopplat till den samhällsutveckling vi ser idag.Hans är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2021
15 mars 2021

11:30
Så tar du rätt beslut kring utvecklingen av dina fastigheter – underhålls- och lokalresursplanering i osäkra tider
  • Konsten att genomföra rätt projekt, i rätt tid och till rätt kostnad – vilka strategier har bäst effekt?
  • Hur fattar du rätt beslut i osäkra och föränderliga tider?
  • Hur får du rätt plan för att hantera såväl expansion som omställningen av det befintliga fastighetsbeståndet?
  • Hur använder du nyckeltal som ett effektivt styrverktyg?
  • Hur når du en effektiv styrning, internhyresmodell och strategier för ökad lokaleffektivitet?
  • Hur förhåller du dig till kostnader för underhåll och förvaltning om du äger fastigheten själv versus om du hyr fastigheten?