Hans Lind

Föreläsare, författare och professor, tidigare vid
KTH

Hans Lind är professor i fastighetsekonomi och doktor i nationalekonomi, tidigare vid KTH. I fyra decennier har han spridit sina kunskaper om bland annat bostadsbyggande, fastighetsförvaltning och ekonomi och är en mycket uppskattad föreläsare. Hans är aktuellt med boken ”Gör inte regler som hänvisar till det omätbara! Om kapitaltjänstkostnader, tomträttsavgälder och elnätsavgifter”.Hans är med som kursledare på Utbildningsprogram strategisk lokalförsörjning
10 november

09:00-12:30
Strategisk lokalförsörjning – övergripande perspektiv
  • Principiella argument om olika styrmodeller: Hierarki – marknad – tillit
  • Olika typer av osäkerhet och strategier för att hantera osäkerhet
  • Kontraktsteori: Om att skapa rätt incitament i olika situationer
  • Beslutsunderlag: Kalkyler och mer kvalitativa angreppssätt
  • Att planera hela stadsdelar, inte enskilda projekt