Hans Lind

Professor
tidigare vid KTH

Hans Lind är professor i fastighetsekonomi och doktor i nationalekonomi, tidigare vid KTH. I fyra decennier har han spridit sina kunskaper om bland annat bostadsbyggande, fastighetsförvaltning och ekonomi och är en mycket uppskattad föreläsare. Hans föreläsning ger dig ökade kunskaper om fastighetsekonomi kopplat till den samhällsutveckling vi ser idag.Hans är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2020
Dag 2

09:10
Hur tar du rätt beslut kopplat till utveckling av ditt befintliga fastighetsbestånd?
  • Hur nyttjas dina befintliga lokaler idag?
  • Hur ligger din fastighetsverksamhet till jämfört med andra? Att ta fram relevanta nyckeltal
  • Ekonomiska styrmedel kontra central planering
  • Vilken är ”lägsta godtagbara standard” för dina fastigheter?
  • Vad kostar förebyggande underhåll kontra vänta och se?
  • Vad är rationellt agerande i en osäker situation?