Hans Mayer

Programansvarig
Linköpings kommun

När en kommun ska bygga ett nytt badhus är det många frågor som ska besvaras och utmaningar att hantera. Vad ska det nya badhuset erbjuda och vad vill man ska hända i anläggningen? Vilka funktioner behöver verksamheten och badets besökare? Hur planerar och bygger du ett badhus som blir en ny attraktiv mötesplats för många år framåt och som är miljömässigt och driftmässigt hållbar? Under denna föreläsning kommer Hans att dela med sig av Linköpings kommuns erfarenheter av utredning och programarbete före upphandling av byggandet, samt hur verksamhetsfrågor och förberedelse av kommande drift hanteras under byggtiden, för deras nya badanläggning som planeras att öppnas i september 2022.Hans är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar
20 januari

11:25
En simhall som börjar bli gammal och en stad som växer – vägen till byggandet av en ny och modern simhall
  • Behov och ambition – från förstudie till projektering och byggnation
  • För vem bygger vi? En simhall för alla – vad innebär det och vad ska simhallen då innehålla?
  • Att övergå från byggande till verksamhet i drift – hur ska vi hantera den fortsatta processen?